UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
UEFA Europameisterschaft 2012: Zuschauerstatistik Diagramm Spielorte Diagramm Teams
Gruppenrunde
Spielort Datum Paarung Zuschauer Kapazität Auslastung Spielort Datum Paarung Zuschauer Kapazität Auslastung
Gr. A Warschau 08.06. POL : GRE 56'070 56'070  (100.0 %)   Gr. C Posen 14.06. ITA : KRO 37'096 39'550  ( 93.8 %)
Gr. A Breslau 08.06. RUS : CZE 40'803 41'695  ( 97.9 %)   Gr. C Danzig 14.06. ESP : IRL 39'150 39'150  (100.0 %)
Gr. B Charkiw 09.06. NED : DEN 35'923 37'750  ( 95.2 %)   Gr. D Donezk 15.06. UKR : FRA 48'000 49'400  ( 97.2 %)
Gr. B Lwiw 09.06. GER : POR 32'990 32'990  (100.0 %)   Gr. D Kiew 15.06. SWE : ENG 64'640 64'640  (100.0 %)
Gr. C Danzig 10.06. ESP : ITA 38'870 39'150  ( 99.3 %)   Gr. A Breslau 16.06. CZE : POL 41'480 41'695  ( 99.5 %)
Gr. C Posen 10.06. IRL : KRO 39'550 39'550  (100.0 %)   Gr. A Warschau 16.06. GRE : RUS 55'614 56'070  ( 99.2 %)
Gr. D Donezk 11.06. FRA : ENG 47'400 49'400  ( 96.0 %)   Gr. B Charkiw 17.06. POR : NED 37'445 37'750  ( 99.2 %)
Gr. D Kiew 11.06. UKR : SWE 64'290 64'640  ( 99.5 %)   Gr. B Lwiw 17.06. DEN : GER 32'990 32'990  (100.0 %)
Gr. A Breslau 12.06. GRE : CZE 41'105 41'695  ( 98.6 %)   Gr. C Danzig 18.06. KRO : ESP 39'076 39'150  ( 99.8 %)
Gr. A Warschau 12.06. POL : RUS 55'920 56'070  ( 99.7 %)   Gr. C Posen 18.06. ITA : IRL 38'794 39'550  ( 98.1 %)
Gr. B Lwiw 13.06. DEN : POR 31'840 32'990  ( 96.5 %)   Gr. D Donezk 19.06. ENG : UKR 48'700 49'400  ( 98.6 %)
Gr. B Charkiw 13.06. NED : GER 37'750 37'750  (100.0 %)   Gr. D Kiew 19.06. SWE : FRA 63'010 64'640  ( 97.5 %)
Gruppenrunde Summe:   1'068'506 Zuschauerschnitt:   44'521 Prozentuale Auslastung:   98.6 % Gruppenrunde
KO-Runde  
Spielort Datum Paarung Zuschauer Kapazität Auslastung Spielort Datum Paarung Zuschauer Kapazität Auslastung
VF 1 Warschau 21.06. CZE : POR 55'590 56'070  ( 99.1 %)   HF 1 Donezk 27.06. POR : ESP 49'400 49'400  (100.0 %)
VF 2 Danzig 22.06. GER : GRE 39'150 39'150  (100.0 %)   HF 2 Warschau 28.06. GER : ITA 56'070 56'070  (100.0 %)
VF 3 Donezk 23.06. ESP : FRA 47'000 49'400  ( 95.1 %)                
VF 4 Kiew 24.06. ENG : ITA 64'640 64'640  (100.0 %)   Finale Kiew 01.07. ESP : ITA 64'640 64'640  (100.0 %)
KO-Runde Summe:   376'490 Zuschauerschnitt:   53'784 Prozentuale Auslastung:   99.2 % KO-Runde
Gesamtstatistik Summe:   1'444'996 Zuschauerschnitt:   46'613 Prozentuale Auslastung:   98.7 % Gesamtstatistik